Monday, 24 October 2011

1928 Sekolah ditubuhkan dengan nama Sekolah Yok Eng
1930 En. Yeap mendermakan sebidang tanah untuk membina bangunan
Sekolah.
1933 Bangunan baru siap dibina.
1942-45 Perang Dunia ke-2 tercetus. Sekolah ditutup.
1946 Tamat Perang Dunia ke-2. Sekolah dibuka semula.
1947 Lembaga Pengurus Sekolah ditubuhkan.
1952-56 Bilangan murid semakin meningkat.
Bangunan tambahan telah dibina.
1957 Sekolah mendapat bantuan Kerajaan.
1958 Tadika Yok Eng ditubuhkan.
1962 Nama Sekolah ditukarkan : Sek. Ren.jenis Keb.(Cina) Yok Eng.
1978 Bangunan lama dirobohkan. Sebuah bangunan 2 tingkat didirikan.
1985 Satu tingkat bangunan yang mengandungi 5 buah bilik darjah telah
ditambah di atas bangunan baru 2 tingkat yang ada. (Blok A)
1986 Kelab Komputer ditubuhkan, ia merupakan sekolah SRJK(C )
yang pertama dalam negeri Kelantan .
1987 Bangunan kantin lama dirobohkan untuk mendirikan sebuah
bangunan 3 tingkat ( Blok B )
1996 Bangunan 3 tingkat didirikan ( Blok C)
1998 Tadika berpindah ke tingkat bawah Blok A.
2002 Bangunan lama sebelah jalan sekolah dirobohkan untuk pembinaan
Dewan.
2004 Makmal komputer didirikan oleh Kementerian Pendidikan.
2005 Kerajaan Pusat mendirikan Jejantas.
2006 Bilik rehat khas guru, pondok rehat dan pondok jaga dibina.
2007 KTM bersetuju menyewa tanah lapang sebelah Blok A selama
30 tahun untuk kegiatan ko-kurikulum murid.

No comments:

Post a Comment